Consistentie… oef!

Consistent zijn in je communicatie. Oef… het klinkt erg saai. Maar ik ga er toch op door. Want ik merk dat juist nu, terwijl de werkelijkheid soms dagelijks verandert, veel organisaties moeite hebben met die consistentie. We voelen ons regelmatig overvallen door ‘gedoe’ op social media, door ‘lastige’ journalisten met ‘nare’ vragen. Of door bewoners die ineens in actie komen tegen het echt goed doordachte plan voor de buurt. Dan moeten we snel schakelen en dat blijkt nog wel eens lastig. Want soms is er wel een foutje gemaakt, maar waren de intenties juist. Of moet de organisatie bezuinigen en zijn de gemaakte keuzes lastig uit te leggen aan derden.

Het is zo belangrijk dat je in al die gevallen werkt vanuit het unieke karakter van je organisatie. Bijna iedere organisatie heeft een missie en kernwaarden benoemd. Als het goed is, formuleren die samen het unieke karakter van de organisatie. Vertaal dat naar praktische uitgangspunten voor je communicatie. Zo kan ‘eerlijk’ of ‘transparant’ betekenen dat je altijd duidelijk en zo volledig mogelijk antwoord geeft op vragen. Zorgen dat mensen weten waar ze aan toe zijn, ook als ze daar niet blij mee zijn. ‘Innovatief’ kun je vertalen naar de inzet van je communicatiemiddelen, maar ook naar de toon: digitaal, via de nieuwe online platforms en mobiele diensten. Informeel, heel persoonlijk en altijd snel. De precieze vertaling verschilt per organisatie, het karakter is immers uniek. Wil je zeker weten dat je vertaling klopt? Doe het dan samen met je doelgroep. Niemand weet beter hoe jij overkomt!

De vertaling van je unieke waarden geeft je een stevige basis, die je flexibel kunt toepassen. De situatie van het moment, de betrokken personen, het gekozen kanaal of medium, dat allemaal bepaalt de precieze invulling. Zolang je blijft denken en handelen vanuit die basis, blijf je consistent in je communicatie: authentiek en flexibel. Je wordt dan gekend en erkend op het unieke karakter van jouw organisatie. Beter kun je je niet onderscheiden!